Контакт

Забележка:
- Всички полета са задължителни

пример: 359 82 123456

пример: office@dunavtours.bg
Телефонни номера
Дунав турс АД код (082) email
Централен офис Дунав турс АД 526060 office@dunavtours.bg
Централен факс Дунав турс АД 825064
Гл.счетоводител 526040 divanova@dunavtours.bg
Факс гл.счетоводител 825049
Счетоводство 526041 acc@dunavtours.bg
Счетоводство 526042
Ръководител - Маркетинг и продажби 526070 shipagent@dunavtours.bg
Маркетинг и продажби 526071 sales@dunavtours.bg
Снабдяване 526072 vertrag@dunavtours.bg
Ръководител - Техническо обслужване 526020 tech@dunavtours.bg
Техническо обслужване 526021 tech.office@dunavtours.bg
Администратор И.С. 526022 support@dunavtours.bg
Ръководител - Навигационно обслужване 526030 navi@dunavtours.bg
Навигационно обслужване 526031 navi@dunavtours.bg
Ръководител - Човешки ресурси 526065 bmineva@dunavtours.bg
Човешки ресурси 526064 salary@dunavtours.bg
Човешки ресурси 526063 jobs@dunavtours.bg
Човешки ресурси hr@dunavtours.bg
Туристически офис – ДТ Хотелс ЕАД
Агентиране и обслужване на кораби 526067 dthotels@dunavtours.bg
Туристически услуги 526068 travel@dunavtours.bg
Самолетни билети 526069 tickets@dunavtours.bg
Факс ДТ Хотелс ЕАД 824836

Местоположение на корабите

Самолетни билети

Резервации на хотели

Smart Traveler Enrollment Program