Контакти

  Да се запознаем

  Ако имате въпроси, които се нуждаят от бърз отговор, можете да се свържете с някой от членовете на нашия екип

  кап. Светослав Филев

  Изпълнителен директор

  +359 82 52 60 60


  Христо Венков

  Търговски директор
   

  +359 82 52 60 60


  Анелия Дерменджиева

  Изпълнителен секретар

  +359 82 52 60 60


  Галина Петрова

  Р-л направление
  „Хотелски мениджмънт“

  +359 82 52 60 29


  Десислава Милева

  Р-л направление
  „Маркетинг и продажби“

  +359 82 52 60 71


  Даринка Иванова

  Заместник главен
  счетоводител

  +359 82 52 60 40


  Боряна Минева

  Р-л направление
  „Човешки ресурси“

  +359 82 52 60 65


  Запитване за чартър